DALITO -

Žiaci zarábajú na kelímkoch

V rámci vzdelávacieho programu JA firma, ktorý sa na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Partizánskom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyučuje,…