„Podnikateľ“ roky ako nadávka, zmenilo sa niečo?

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com-rawpixel

Podnikateľ je všeobecne osoba, ktorá sa  sústavne venuje samostatnej ekonomickej činnosti, podnikaniu či živnosti. Konkrétne definície sa rôznia. Zákon však hovorí jasne, osoba zakladá firmu za účelom zisku.  

Dlhé roky sa pojem „podnikateľ používal skôr ako nadávka.

Podnikateľom najviac na cti uškodili roky mečiarizmu, keď sa mnohí „tiež podnikatelia“ prezentovali obrovským bohatstvom, ku ktorému však prevažne neprišli čestnou podnikateľkou činnosťou. Naopak, najčastejšie mečiarovskou privatizáciou, vďaka ktorej prišli k obrovským majetkom. Mnohé sprivatizované podniky viedli tak, až ich vykrádali až do cielených konkurzov a krachov. Kým „ tiež podnikatelia zarobili“ obrovské peniaze, ich zamestnanci bojovali o prežitie. Samozrejme, “aj vďaka” spolupráci mnohých podnikateľov s mafiou.  To spôsobilo, že pojem podnikateľ sa hlavne na Slovensku používal ako nadávka a nie ako status osoby, ktorá je odvážna a vzala na seba obrovskú zodpovednosť za seba, svoje rodiny aj zamestnancov.

Portál Dalito.sk žije život v súvislostiach. Neporovnáva, nesúdi, ale prijíma každého jednotlivca akým je. Oslovili sme jeho respondentov s otázkou:

ANKETA: „ Ako dnes ľudia vnímajú podnikateľov, čo si o nich myslia?”

Ivan Štefanec, poslanec EP/KDH

„Vnímanie podnikateľov a podnikania ako takého sa od 90. rokov posunulo výrazne k lepšiemu. Všeobecne sa stretávam s dvomi názormi. Poctiví podnikatelia, ktorí vytvárajú pracovné miesta, vyplácajú zamestnancov a zveľaďujú svoj región, alebo pomáhajú okoliu, sú vnímaní pozitívne. Naopak tí, ktorí parazitujú na systéme, podvádzajú ľudí a škodia životnému prostrediu sú vnímaní negatívne. Našťastie je ich stále menej a menej.”

Monika Beňová, poslankyňa EP/Smer – SD

„Myslím si,  že nejaký univerzálny názor nie je. Individuálne ich vnímajú podľa osobnej skúsenosti, napr. so zamestnávateľom alebo prostredníctvom nejakej poskytovanej služby.”

Michal Truban, podnikateľ/Progresívne Slovensko

„Podľa mňa je to už oveľa lepšie ako v minulosti, keď vo veľkej miere boli mafiáni a podnikatelia skoro jedno a to isté. Samozrejme, aby v spoločnosti boli vnímaní ešte lepšie, treba neustále pracovať. Ukazovať svetové a úspešné prípady podnikateľov, ktorí niečo poctivo vybudovali. A tých, čo nakradli prestať označovať ako podnikateľov.”

Simona Petrík, poslankyňa NR SR/nezávislá/ SPOLU − občianska demokracia

„Rôzni ľudia si myslia rôzne veci a je zbytočné paušalizovať. Poviem za seba. Keď som podnikala, snažila som sa to robiť čo najlepšie, férovo odmeňovať svojich zamestnancov, byť poctivá, ale aj dávať spoločnosti niečo naspäť prostredníctvom ženských organizácií. Cítila som, že ľudia okolo mňa si môj prínos vážili. Z toho obdobia mám osobne veľmi pozitívnu spätnú väzbu a myslím si, že je možné byť rešpektovanou podnikateľkou. Záleží na každom podnikateľovi.”

Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne

„Aj pri tejto otázke platí staré známe: koľko ľudí, toľko názorov. Žiaľ, najviac vidno „tiež podnikateľov“, ktorí podnikajú nepoctivým spôsobom, často s prepojením na politiku. Hoci ich nie je viac ako, odhadom, 20 percent, ovplyvňuje to naše vnímanie aj tých ostatných podnikateľov, ktorí držia našu ekonomiku a tým pádom aj zamestnanosť. Myslím, že vo všeobecnosti vnímame podnikateľov skratkovito, zjednodušene. Teší ma, že podnikatelia sú a majú byť kostrou ekonomiky.”

Maroš Ďurik, podnikateľ, CEO investičnej spoločnosti

,,Podnikatelia nemajú na Slovensku dobrý imidž, čo zásluhou niektorých čiernych oviec z ich radov, ale často aj negatívnymi vyjadreniami vládnych ľavicových politikov. Tí totiž vnímajú podnikateľov ako “vykorisťovateľov”, pričom si neuvedomujú, že oni (politici) sú tí, ktorí nastavujú pravidlá hry a dbajú na ich dodržiavanie. Kým zlyhania podnikateľov sú často v médiách rozmazávané, o ich úspechoch sa nanajvýš hovorí často len v bulvárnych médiách, kde sú prezentované cez to, kde ktorý podnikateľ býva, akú kabelku má jeho manželka alebo aké má auto. Áno sú aj takí, no oveľa viac je takých, ktorí stoja za rastom ekonomiky, vytvárajú pracovné miesta, zamestnávajú ľudí, vymýšľajú produkty a služby, ktoré považujeme za samozrejmé alebo také, ktoré nám uľahčujú život. Preto naša spoločnosť každoročne na podujatí IT Gala oceňuje najziskovejšie firmy z ICT prostredia.”

Lenka Balkovičová, primátorka Zvolena, nezávislá

„Zdá sa mi, že občania vo všeobecnosti vnímajú podnikateľov ako akúsi privilegovanú a finančne zabezpečenú skupinu. Málokto si uvedomí, koľko vedomostí, zodpovednosti, kreativity a času musí úspešný podnikateľ vynaložiť pre svoj konečný efekt.  Skutočný podnikateľ je ten, kto má záujem podnikať dlhodobo s cieľom získať si trvalých klientov. Ich meno kazia tí druhí “podnikatelia”, ktorým ide o krátkodobé pôsobenie s neprimerane vysokým ziskom, ktorý chcú dosiahnuť za každú cenu aj nečestným spôsobom.”

Jiří Hruška, podnikateľ

„Tí čo vedia čo to obnáša si vážia podnikateľov. Je potrebné povedať, že aj v podnikateľskom prostredí sú ľudia rôzni, tak ako aj medzi nepodnikateľmi. Máme kolegov, ktorí pod vidinou ziskov šli na vlastné a keď zistili, čo všetko za tým je, vrátili sa do zamestnaneckého pomeru. Stále nie sme na úrovni 1. republikykedy ten, čo podnikal a vytváral pracovné miesta, bol váženým človekom. Kritika druhých z nás neurobí lepších ľudí, žiaľ je hlboko v spoločnosti zakorenená. Už sa teším na čas, keď to bude inak. Mám za to, že by sme mohli začať zhora, ak sa k domácim podnikateľom bude štát správať ako k zahraničným investorom a bude si ich vážiť. Značne to pomôže podnikateľskému prostrediu a jeho vnímaniu okolím.”

Andrej Mišura, podnikateľ

„Podľa môjho názoru ide o osobnú skúsenosť. Globálne povedomie je pozitívne, avšak negatívna osobná skúsenosť hádže tieň na ostatných poctivých podnikateľov. Dlhodobý vývoj si hodnotiť netrúfnem, pretože v podnikaní som nováčikom.”

Branislav Zlocha, riaditeľ pre marketing a rozvoj na VŠ manažmentu 

„Ľudia sú rôzni a majú rôzne videnie sveta a teda aj rôzne názory na vytváranie bohatstva. Krátka odpoveď na túto ťažkú otázku bez relevantných prieskumov a teda čisto len podľa môjho odhadu je, že vnímanie podnikateľov ľuďmi je a bude vnímané podľa optického rozdielu v životnom štandarde zamestnanca a jeho zamestnávateľa. Čím bude tento rozdiel opticky väčší, tým viac bude klesať obľúbenosť podnikateľa. Závisť je u Slovákov dekádami živená vlastnosť, len mnohí nevidia tie dlhé hodiny práce a neviditeľnú byrokraciu, s ktorou sa podnikatelia boria každý deň a to nehovoríme ani o General Data Protection Regulation. :-)”

Marek Trubač, podnikateľ bývalý hovorca prezidenta SR a expert na etiketu

„Je úplne jedno, či ste podnikateľ, alebo nie. Ľudia posudzujú predovšetkým to, ako sa k svojmu okoliu správate, aký ste ako človek, aký je imidž vašej osobnosti. Určite sa však nájdu aj takí, ktorí podnikateľov vo všeobecnosti považujú za tých, ktorí sa obohacujú na úkor iných. Ale doba, kedy sa podnikanie považovalo za vykorisťovanie je už dávno minulá! Chápem, že médiá mnohokrát zviditeľňujú podnikateľov, ktorí nemajú najlepšiu povesť, ktorí podnikajú na hrane alebo aj za hranou zákona, sú arogantní, samoľúbi a chvália sa svojím majetkom. Na druhej strane sú však tisíce poctivých pracovitých majiteľov firiem a firmičiek, ktorí dávajú nielen prácu ale mnohokrát nahrádzajú to, čo by malo byť úlohou štátu.”

Miroslava Kernová, podnikateľka, majiteľka mediálneho portálu 

„Myslím si, že ho posudzujú hlavne podľa toho, aký je človek. 🙂 ”

Boris Chmel,  bývalý vedúci Odboru televízneho spravodajstva RTVS/foto: RTVS

„Mám pocit, že v dnešnej dobe ľudia nevnímajú delenie na podnikateľov a nepodnikateľov, kritériá majú nastavené inak. Byť podnikateľ nie je charakterová črta, je to široký pojem, ktorý ktorý však nehovorí nič bližšie o človeku. Skôr to hovorí o tom, že každý, kto sa rozhodne podnikať alebo už podniká a zamestnáva ľudí, ide do rizika a má to náročné. Nielen kvôli stresu, ale najmä rodine.”

Zora Inka Grohoľová, mediátorka, koučka a zriaďovateľka BMC

„Podnikateľ môže byť majiteľ železiarstva, ale aj majiteľ železiarní. Je to čisto technický termín, ktorý  už sa v bežnej reči veľmi nepoužíva, aj keď v 90-tych rokoch bol chvíľu prudko v kurze. Potom sa s ním ale namiesto pracovitosti a šikovnosti začala spájať predstava bezohľadnosti a dokonca prepojenia so zločinom. Myslím si, že to nie je fér voči tým, ktorí zamestnávajú ľudí a platia dane. Niečo podobné ako o slove „podnikateľ“ by sme, žiaľ,  mohli povedať aj o slove „poslanec“ alebo „politik“.”

Pavlína Csápaiová – Triščová, hendikepová maliarka

„Ja, ako človek so znevýhodnením, nemá žiaľ veľa skúseností s pracou a teda ani podnikateľmi či zamestnávateľmi. Často majú kopec predsudkov a možno strach z hendikepu, takže spolupracovať či vôbec zamestnať sa je pre ľudí, ako ja, veľkým problémom. Ja osobne hľadám prácu už osem rokov a často sa stretávam s neochotou a diskrimináciou.”

Mária Humeníková, klinická psychologička a psychoterapeutka 

„Ako kto, a ako ktorých podnikateľov :-), ťažko hovoriť všeobecne. Ale myslím si,že skôr negatívne – s istou mierou závisti. Zvonka totiž vidno najmä výhody podnikania (pán svojho času, nemá šéfa…), prípadne známky úspechu, ale drina a neistota, ktoré sa za ním skrývajú až tak viditeľné nie sú.”

Hanka Gregušová – Hanka G, džezová speváčka

„Myslím si, že ľudia na Slovensku vnímajú podnikateľov trošku negatívne aj vďaka rôznym kauzám, pri ktorých sa odhalilo, že prišli k peniazom nielen vďaka svojej tvrdej práci. Tieto kauzy potom vrhajú tieň na slušných poctivých podnikateľov. Možno je to aj pozostatok mentality z čias komunizmu, kde si mali byť všetci “rovní”, ale aj trošku naša slovenská mentalita, že vnímame iba to pozlátko a nevidíme, že podnikateľ často pracuje od rána do večera a v podstate aj bez víkendov, aby zarobil. V USA, kde žijem, ľudia prajú šikovným a pracovitým ľudom. Málokedy sa tu stretnem so závisťou, keďže vedia, koľko úsilia stojí podnikať a niečo dosiahnuť. Tu je vnímané, keď sa vám darí, ako inšpirácia pre druhých a ľudia vás rešpektujú za to, čo ste dosiahli a doprajú vám. Je ale pravda tiež, že v USA sú najvyššou hodnotou peniaze a tým pádom je aj veľkou motiváciou zarobiť a byť úspešný.”

Richard Vrablec, moderátor, zabávač

„Neviem odpovedať, ako ľudia vnímajú podnikateľov, ale viem, že ja si túto skupinu ľudí vážim. Sú však rôzni podnikatelia. Tí, čo chcú rýchlo zbohatnúť, žiť luxusne a nezáleží im na ľuďoch a budúcnosti. No a tá druhá skupina, ktorá sa snaží okolo seba všetkým pomáhať, robiť našu krajinu modernejšou a úspešnejšou. Do tejto druhej skupiny chcem patriť aj ja, lebo aj šťastný človek medzi nešťastnými sa raz stane nešťastný. Čestných a férových podnikateľov si vážim a tých ostatných nemám právo súdiť, čo dáš to dostaneš. Jednoduché ako facka.”

Môže vás zaujať:

EXKLUZÍVNE! Andrej Kiska: „Byť úspešným  a byť aj bohatým nie je hriech.“